Stoly z dřeviny Garapa - Trenčín 2018
IMG_5977 IMG_5983 IMG_5985 IMG_5988 IMG_5989 IMG_5992